top of page

De Verbetergroep

 

Methode: De Verbetergroep is een snelle effectieve methode om samen met jongeren en ouderen problemen op te lossen. Samen nemen ze de verantwoordelijkheid voor een specifiek onderwerp. De kracht van deze methode is de snelheid en eenvoud van het proces in combinatie met de activerende werking. Het is een instrument uit het kwaliteits-managementmodel van de European Foundation for Total Quality Management, waarbij in drie sessies stap voor stap naar een oplossing van een probleem wordt toegewerkt. De Verbetergroep geeft inzicht in de oorzaken die kleven aan een probleem, biedt meer dan honderd oplossingen voor een gekozen hoofdoorzaak en geeft minimaal één uitgewerkte en kant en klare oplossing. Ook zorgt de Verbetergroep voor draagvlak onder de deelnemers en hun achterban om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leefomgeving.

De Verbetergroep?

De Verbetergroep wordt ingezet door organisaties, gemeentes of scholen die tegen een probleem aanlopen, waar zowel jongeren als volwassenen bij betrokken zijn. In drie bijeenkomsten van elk twee uur wordt een gemeten probleem door een groep van ongeveer tien probleemeigenaren uitgewerkt en opgelost. Onder begeleiding van twee procesbegeleiders, met veel snoep, pauzes, plakflappen en heldere afspraken benoemen de deelnemers eerst alle oorzaken die kleven aan een probleem.  Tijdens de tweede bijeenkomst worden minstens 100 oplossingen bedacht voor de gekozen hoofdoorzaak. In de Verbetergroep zit de kwaliteit ook in de kwantiteit. In bijeenkomst drie wordt gezamenlijk de beste oplossing gekozen en uitgewerkt. De deelnemers gaan daarna direct aan de slag met de uitvoering ervan. Op korte termijn is er al veel activiteit en zien de deelnemers dat hun inzet serieus genomen wordt, voor de langere termijn levert de Verbetergroep een schat aan informatie op om het beleid vorm te geven.

Praktijkervaring:

  • Verbetergroep in de krimp, om contact tussen jong en oud te verbeteren, te Buurtvereniging Slochteren: uitleg methode en outcome

  • Verbetergroepen om Maatschappelijke Stages te optimaliseren, Alleato

  • Train de Verbetergroep facilitator, Stichting PJS

  • Train de Verbetergroep facilitator, Welzijn West Betuwe

bottom of page