top of page

Procesbegeleiding en trainingen

 

Gedurende de afgelopen jaren heb ik vele processen en trainingen ontworpen en begeleid. Hieronder een greep uit het brede scala:

Facilitatietrainingen, Haagse Hogeschool

Het ondersteunen en trainen van een team docenten van de opleiding Gezondheid en Diëtiek, omtrent het opzetten van de Challenge Based Learning Community. Het gezamenlijk ontwikkelen van een filosofie en werkwijze en de omslag van doceren naar faciliteren staat hierbij centraal.

Procesbegeleiding Strategische Planning Tunnel Alliantie, Prorail

Het faciliteren van de strategische planning voor de tunnelalliantie. De Tunnel Alliantie is in het leven geroepen om de initiatiefnemer in de voorfase meer aan zet te krijgen en om het aanbestedingsproces te versoepelen. Om dit proces zowel intern als extern te optimaliseren was de wens om de huidige stand van zaken te analyseren en daarvanuit gestructureerd veranderingen door te voeren. 

Procesbegeleiding onderdoorgangen, Prorail 

Het begeleiden van de gezamenlijke start en de project follow-up bij de bouw van vele(spoor) onderdoorgangen.  Doel van deze bijeenkomsten is om zowel de harde als de zachte kant af te stemmen, tussen de aannemer, de gemeente/ provincie en Prorail, om vandaaruit gezamenlijk vooruit te kunnen richting realisatie van de betreffende onderdoorgang.

Teamtraining, Stichting Pluryn

Het ontwikkelen en begeleiden van de teamdag, voor de afdeling Werkplein van Pluryn. Het doel was om met 30 medewerkers op interactieve, speelse wijze aan de slag te gaan omtrent hun huidige manier van communiceren, samenwerken en initiatief nemen. Belangrijk was dat er vooral veel gedaan werd, resultaat gericht gewerkt werd en dat de outcome tastbaar was. 

Training netwerken & community building, Philadelphia Zorg

Philadelphia Zorg (i.s.m NIK Events) organiseert jaarlijks de week van het ondernemerschap met als doel om medewerkers te inspireren en stimuleren om een pro-actievere werkhouding aan te nemen. Wij verzorgden de afgelopen twee jaar het onderdeel netwerken en community building, oftewel hoe maak je meer verbinding met de wijk, de omgeving en hoe kun je je netwerk inzetten om je doelen te bereiken. 

 

Training workshop ontwikkelen, Gemeente Amsterdam

De Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht van Gemeente Amsterdam organiseert jaarlijks een inspiratie dag voor ketenpartners. Samen met NIK Events heb ik een workshop ontwikkeld waarin we de workshopleiders getraind en begeleid hebben in het ontwikkelen van een (meer) interactieve praktisch toepasbare workshop vanuit hun expertise.

Optimalisatie samenwerking, Wijk & Co - Gemeente Utrecht

Het faciliteren van de bijeenkomst waarin Wijk& Co met de gemeente Utrecht inzicht wil krijgen over hoe er een maximaal maatschappelijk effect kan worden bereikt. In de bijeenkomst moeten gezamenlijk prioriteiten worden gesteld, inhoudelijke discussies over de rol en werkzaamheden van een sociaal makelaar plaatsvinden en een verkenning van de huidige trends en ontwikkeling in wijken worden gedaan. 

Training ter voorbereiding op uitzending Agripoolers, NAJK

Het trainen van een groep Agripoolers (jonge boeren die op adviesmissie naar boeren (organisaties) in ontwikkelingslanden gaan) over hoe je kennis zo kunt overbrengen dat deelnemers er ook echt iets mee kunnen, ook als het programma continue veranderd. Oftewel een inleiding in het participatief werken en de daarbij behorende werkvormen en methodes.

Jaarlijkse team planning en evaluatie, Wijk & Co

Het faciliteren van bijeenkomsten waarin uitwisseling omtrent werkplannen, feedback geven en in kaart brengen van het gezamenlijke doel centraal stond.

"Samen met Jeske hebben we binnen ons zelfsturende team van Wijk&co verschillende keren vorm gegeven aan de presentatie van onze jaarwerkplannen. Een sessie waarbij zowel overzicht als inhoud van ons werk centraal stond en waarin we begeleid zijn in het geven van constructieve feedback op elkaar en het stellen van verdiepende vragen om tot de kern van onze opdracht te komen. Dankzij de begeleiding met veel positieve energie, scherpe vragen en blik van buiten waren de sessies niet alleen goed voor het ons werk, maar ook leuk en brachten ons als collega’s weer dichterbij elkaar." 

Leo Noteborn, Wijk&Co

bottom of page