top of page

Ontwikkelen gezonde schoolpleinen

Opdrachtgever:  Jantje Beton is hét goede doel dat zich samen met kinderen inzet voor meer en uitdagender speelruimte en meer speeltijd. Zij willen bereiken dat álle kinderen dagelijks kunnen spelen en bewegen, kinderen moeten steeds meer en spelen steeds minder, terwijl spelen het belangrijkste én het leukste onderdeel is van een gezond leven. Daarom zegt Jantje Beton … STOP NOOIT MET SPELEN!

Stimuleren van buiten spelen:  Gezonde schoolpleinen

Vanuit Jantje Beton begeleide ik 3 scholen om een gezond schoolplein te realiseren. Op een Gezond Schoolplein krijgt de jeugd de ruimte om te bewegen en te spelen in een uitdagende, groene en rookvrije omgeving. Een Gezond Schoolplein prikkelt de fantasie, stimuleert beweging en leert over het belang van de natuur. Tijdens én na schooltijd. Bij het realiseren van een gezond schoolplein hebben leerlingen een prominente rol. Zij zijn namelijk de experts, de eindgebruikers, dus het moet wel aansluiten op hun wensen, anders slaan we de plank mis. Mijn rol was om het proces te begeleiden waarin iedereen zijn eigen rol kon innemen: de kinderen, de leraren, de ontwerper, de buurt, IVN en de GGD, om uiteindelijk tot een gezamenlijk gedragen resultaat te komen.

OBS de Kennemerpoort, te Alkmaar

In Alkmaar op OBS de Kennemerpoort hebben we een saai plein met weinig spelaanleiding en veel tegels getransformeerd in een fantastisch groen plein met een klimplek met touwen en stammen, een afgeschermde voelbalplek met houten doel en afschermpalen, een fruitarena met stapelmuurtjes, zitstammetjes met houtsnippers, een vlindertuintje, een mikadoheuvel met stammen, een wilgenbouwsel met poorten en een waterbaan! 

OSG Echnaton, te Almere

Op de middelbare school, het OSG Echnaton in Almere staat sport centraal en hebben we een braakliggend terrein omgetoverd in een groentetuin, een zitarena en een multi-court. Leerlingen zijn tegenwoordig actief in elke pauze, ze werken tijdens lessen in de moestuintjes en ook een basisschool uit de buurt maakt gebruik van het nieuwe plein.

Accent Praktijkonderwijs, te Delfshaven

Bij Accent Delfshaven, prachtig gelegen aan het water, hebben de leerlingen behoefte aan meer plekken om te relaxen, een plek om de dansen en meer ruimte om te sporten. Na een langzame start is ook dit plein, met name dankzij de spil in deze transformatie, (de conciërge), een mooiere plek geworden dan dat we hadden durven dromen.

 

www.gezondeschoolpleinen.nl

 

 

bottom of page