top of page
IMG_20200611_141450 (2).jpg

CONTACT

Jeske de Kort

jeskedekort@gmail.com
06-48074153

Skype: jeske.de.kort

Linked-in

 

Algemene Voorwaarden Juntos

Over Juntos

Ik (Jeske de Kort) ontwikkel en faciliteer participatieve trainingen en trajecten waarbij de deelnemers zo optimaal mogelijk worden betrokken en geactiveerd. Ik begeleid groepsprocessen, niet alleen vanuit beproefde methodieken, maar ook weet ik vele andere werkvormen en mijn ruime ervaring in te zetten om tot concrete resultaten te komen, de ene keer zelfstandig en de andere keer in samenwerking met anderen.  

 

Participatie?
In de huidige cultuur van participatie worden mensen op vele plekken gevraagd om deel te nemen aan het oplossen van problemen, planning en besluitvorming die hen aangaat. Het is echter niet zo eenvoudig om  participatie te optimaliseren, ieders betrokkenheid te stimuleren en zinvolle acties te katalyseren. Door het inzetten van de praktische methodes en werkvormen worden niet alleen plannen ontwikkeld die gedurfd en realistisch zijn, maar wordt ook gebruik gemaakt van de wijsheid van mensen aan wie de initiatieven ten goede komen en er ontstaat
een breder begrip en breed gedragen beeld omtrent de beslissingen. 

 

Wanneer vraag ik Juntos?

  • Als je advies wilt over een participatie,- / activeringstraject.

  • Als je een groep professionals wil trainen in participatief groepswerk en/of het faciliteren van groepen, waarbij concrete handvatten (methodes) belangrijk zijn. 

  • Als u een facilitator/ procesbegeleider nodig hebt om een groep in gesprek te laten gaan en om vervolgens tot een gezamenlijke actie of advies te komen.

  • Als u op zoek bent naar een ervaren trainer in groepsprocessen,  als je wil werken vanuit wat er al is (in plaats van wat er ontbreekt), als je concrete resultaten wil (van praten naar doen), als je consensus en commitment wil creëren en de wijsheid van de groep daarvoor wil gebruiken.

  • Als u workshops of een trainingsprogramma wil ontwikkelen en een (sparring)partner nodig hebt.

  • Als u een ervaren trainer zoekt die creatieve middelen zoals outdoor, muziek en coöperatieve spelen in weet te zetten om tasbare resultaten te bereiken.

Opdrachtgevers: Wijk & Co, YMCA,  Prorail, Jantje Beton, Agriterra, Flow Reizen, Elos Foundation, ICA Nederland,  Welzijn West Betuwe,  Plattelandsjongeren.nl, Puur Zuid, Tandem Welzijn, Buurtbuik, Nederlands Agrarisch Jongeren Kontact, Ymere, Moovs, Pluryn, Jong Nederland, Philadelphia Zorg, Kearn Welzijn, Haagse Hogeschool (voeding en diëtetiek), NIK Events, Pluryn, ICA UK, ZonMW, Agrofood MBO Emmeloord. 

bottom of page