top of page

Jongeren op het platteland

 

Werkgever (2008-2014): Plattelandsjongeren.nl is een landelijke organisatie van, voor en door jongeren in de leeftijd van 16 tot 30 jaar. Het is dé vrijetijdsvereniging voor jongeren wonende op het platteland en/of dorpskernen. Plattelandsjongeren.nl streeft ernaar om de leefbaarheid op het platteland te bevorderen door jongeren die actief willen bijdragen aan hun vrijetijdsinvulling en die van anderen in hun leefomgeving te inspireren, motiveren en ondersteunen. 

Keetkeur

Keetkeur was voor keethouders, hun bezoekers en hun ouders, maar ook voor gemeentes die met keten in gesprek willen. Het was bedoeld om Keten in een positiever daglicht te zetten. Wij ondersteunden keeteigenaren en hun bezoekers  om alles rondom hun keet op een verantwoorde manier te regelen. Om dit te realiseren ontwikkelenden en gaven we workshops, informatie avonden, informatieve filmpjes en gaven we ondersteuning en advies aan gemeentes, alles natuurlijk samen met jongeren.   

Jongeren Actief

Vrijwilligersorganisaties werden geïnformeerd en geïnspireerd omtrent vernieuwende praktische methodieken om jongeren als vrijwilliger te werven en aan zich te binden. Hiervoor introduceerden en testten  we 5 nieuwe methodieken bij verschillende organisaties. Tevens organiseerden we drie regionale expertmeetings en een campagne om de methodieken te verspreiden onder meer dan 100 vrijwilligersorganisaties. 

Train!

Het doel van Train! was tweedelig, enerzijds bestond er bij (lid)organisaties de behoefte aan training van vrijwilligers of interactieve informatieoverdracht en anderzijds is er een grote groep jongeren die graag trainerservaring wil opdoen, omdat dat bijdraagt aan hun CV en ontwikkeling. In Train brachten we deze twee samen en hebben we samen met jongeren en experts op de spicifieke onderwerpen trainingen ontwikkeld en gegeven. Tegelijkertijd volgen de jongeren een opleidingstraject tot trainer.

Jong & Oud shout it out

Samen met jongeren en ouderen verkenden we in 3 regio's de knelpunten van krimp in hun omgeving. Tijdens een startavond werden aan de hand van actieve werkvormen de belangrijkste knelpunten uit de regio gefilterd. Vervolgens doorliepen per regio vijf ouderen en acht jongeren met elkaar de Verbetergroep, waarbij in drie sessies van 1,5 uur stap voor stap naar een oplossing van het grootste knelpunt werd toegewerkt. Na afloop gingen de deelnemers aan de slag met de beste oplossingen.

Gaan!

Het ontwikkelen en begeleiden van 60 jongerenactiveringstrajecten. Gaan! stimuleert jongeren om zelf activiteiten te organiseren in hun eigen omgeving, om de leefomgeving voor jongeren op het platteland of in dorpskernen aantrekkelijker maken. Bij Gaan! werden ervaren vrijwilligers stap voor stap begeleid in het werven, activeren en begeleiden van een nieuwe groep jongeren, middels een reeks workshops.

Een Oase op het platteland

Het toepasbaar maken van de Oasis Game voor het platteland en voor de specifieke doelgroep jongeren, zodat zij samen met ouderen in hun dorp investeren om de leefbaarheid te verbeteren en te behouden. Onze focus lag bij dit project op het onderzoeken van de (on)mogelijkheden van de Oasis Game in krimpgebieden, het betrekken van jongeren en het, indien mogelijk, verlagen van de kosten en tijdsinvestering.

 

 

 

bottom of page