top of page

Agriterra: Youth in Agribusiness 

 

Agriterra is de internationale expert op het vlak van coöperatieve organisatieontwikkeling in de  agribusiness.  Zij versterkt coöperaties en boerenorganisaties uit 17 (ontwikkelings-)landen door middel van advies, training en uitwisseling. 

Ontwikkeling Jongerenprogramma

(Sinds 2017) ontwikkel en implementeer ik stapsgewijs het Agriterra jongerenprogramma in nauwe samenwerking met Agriterra en de lokale bedrijfsadviseurs. Dit jongerenprogramma bestaan uit een kick-off workshop, een youth council masterclass, een youth leadership masterclass, een mentoring trajectory en exchanges. Alles om met als doel om meer jongeren te betrekken bij agricultuur en boerencoöperaties in ontwikkelingslanden, om via die weg aan de toekomst van de coöperaties te werken en om projecten, zeggenschap en werk te creëren voor jongeren.

Year Summit 

Ontwikkelen en faciliteren van het programma op de jaarlijkse Year Summit, voor alle Agriterra bedrijfsadviseurs, waarin de wereldwijde aanpak wordt besproken, kennis wordt uitgewisseld, workshops worden gevolgd en regionale teammeetings worden georganiseerd. In samenwerking met Cees van Rij, Bert Steenbergen en Annet Bok.

bottom of page