Youth in Agribusiness

 

Opdrachtgever: Agriterra is de internationale expert op het vlak van coöperatieve organisatieontwikkeling in de  agribusiness.  Zij versterkt coöperaties en boerenorganisaties uit 17 (ontwikkelings-)landen door middel van advies, training en uitwisseling. 

Youth in Agribusiness

Er zijn maar weinig jongeren actief in boerenorganisaties en coöperaties, wegens het slechte imago van de sector, maar ook omdat de oude garde moeilijk ruimte maakt voor nieuwe stemmen. Een ander obstakel is dat jongeren slechte toegang tot hulpbronnen (zoals krediet van financiële instellingen en grond) om actief te kunnen worden in de agro business . Het is in noodzakelijk om coöperaties te ondersteunen om jongeren te betrekken bij de agri-business, wegens toekomstbestendigheid, noodzakelijke innovaties en noodzakelijke groei van de sector om de wereld te kunnen voeden.  

(Sinds 2017) ontwikkel en implementeer ik stapsgewijs het Agriterra jongerenprogramma in nauwe samenwerking met Agriterra en de lokale bedrijfsadviseurs. Dit jongerenprogramma bestaan uit een kick-off workshop, een youth council masterclass, een youth leadership masterclass, een mentoring trajectory en exchanges. Alles om met als doel om meer jongeren te betrekken bij agricultuur en boerencoöperaties in ontwikkelingslanden, om via die weg aan de toekomst van de coöperaties te werken en om projecten, zeggenschap en werk te creëren voor jongeren.

Year Summit 

Ontwikkelen en faciliteren van het programma, de werkvormen en enkele trainingen van de jaarlijkse Year Summit, voor alle Agriterra bedrijfsadviseurs, waarin de wereldwijde aanpak wordt besproken, kennis wordt uitgewisseld, workshops worden gevolgd en regionale teammeetings worden georganiseerd. In samenwerking met Cees van Rij, Bert Steenbergen en Annet Bok.

Jeske de Kort

Jeskedekort@gmail.com

06-48074153

© 2018