top of page

Community building d.m.v. Oasis Games

 

Methodiek: De Oasis Game is een van oorsprong Brazilaanse inspirerende, verfrissende bottom-up methode voor wijk en teamontwikkeling, die professionals, bewoners en betrokkenen gezamenlijk laat ontdekken hoeveel kracht zij zelf en zij samen hebben om de wereld om hen heen mooier te maken. In een Oasis Game realiseren we de meest gemeenschappelijke droom (oasis) van een groep  op een interactieve, laagdrempelige en speelse (game) manier. Centraal staan de talenten van de deelnemers, de aanwezige  middelen en de creativiteit die vrij komt als ieder individu het beste van zichzelf deelt met de groep. De Oasis Game is gebaseerd op de Elos Filosofie, beide ontwikkeld door Instituto Elos.

De Elos filosofie workshop

In de introductie workshop maak je kennis met de basiselementen van de filosofie en een nieuwe benadering van community building. Niet door te praten, maar door te doen en ervaren. In de workshop (van 1-3 dagdelen) nodigen we deelnemers uit om te ervaren hoe je op een speelse manier mensen met elkaar kan verbinden en in beweging brengt. We werken vanuit plezier, verbinding en sterven naar een concreet resultaat.  

Een aantal voorbeelden:

  • Workshop Elos filosofie, wijkcentrum, Velp: Workshop (4 uur) in opdracht van een oud Oasis Game deelnemer (in Caraïbisch Nederland) om collega's (uit de raad), vrijwilligers en bewoners te laten ervaren hoe verbindingen de basis zijn voor transformaties in het sociale domein. 

  • Spelenderwijs een community bouwen, Krachtproef festival, Eindhoven: Workshop (2,5 uur) voor opbouwwerkers over hoe je spelenderwijs een community kunt bouwen en eigenaarschap kunt creëren.

  • Workshop Libertas, Leiden: Workshop (2,5 uur) waarin we lieten zien en ervaren hoe de Oasis game aansluit op welzijn nieuwe stijl, met als doel om een OG binnen de organisatie te organiseren.  

  • Workshop Oasis in 1 day, Istanbul: Workshop met een oud deelnemer aan de Warriors without Weapons (het opleidingsprogramma voor Oasis Game facilitatoren) om een groep mensen te informeren, motiveren en inspireren om gezamenlijk een OG in Istanbul te realiseren. Check het filmpje: "Oasis in 1 day".

Oasis Game Experience

In een Oasis Game speel je met een team (collega’s, bewoners, vrijwilligers) onder leiding van 1-3 Oasis Game facilitatoren ‘de Oasis Game‘.  Met je team ga je op pad om anderen te mobiliseren en betrekken. Uiteindelijk creëert de groep spelers de ruimte om actief mee te dromen, mee te beslissen en mee te werken aan een gezamenlijk gedragen resultaat. In de Oasis Game ervaar je niet alleen de methode, je leert hem ook toepassen doordat er ook een inhoudelijke verdieping is van elke stap.

Een aantal voorbeelden:

  • Oasis Game Experience, Nijmegen. Welzijnsorganisatie Tandem initieerde deze Oasis Game met als doel om haar medewerkers te trainen in community building.

  • Oasis Game Experience, Zarzalejo, Spanje. In opdracht van Plattelandsjongeren.nl, Elos Nederland en de Spaanse Oasis Beweging organiseerden we in het voorjaar van 2015 voor 35 Spaanse en Nederlandse jongerenwerkers, trainers en jonge professionals, een “Oasis Learning Experience” op het Spaanse platteland. 

  • Oasis Game Couperusbuurt, Amsterdam. Gemeente Amsterdam wilde graag in deze buurt aan de slag met als doel om een beweging te creëren, een eerste stap naar een beter contact met de buurt en de realisatie naar bijpassende initiatieven.

  • Een Oase in de krimp: Oldenzaal & t'Zand. In opdracht van Plattelandsjongeren organiseerden we twee Oasis Games in krimpgebieden (met extra aandacht voor de bijbehorende problematiek) met extra aandacht voor deelname van jongeren in de leeftijd van 15-25 jaar. Meer info.

Kijk voor meer informatie op: www.elosfoundation.org

Lees over Oasis Game ervaringen in dit boekje.

Rosa, Oasis Game Zarzalejo: It has been a wonderful and amazing experience. I discovered the importance and the fun of real interaction with people, regardless of language. Approaching people with the attitude of positivity, joy and curiosity, surprisingly invoked warm-hearted responses that came from the same intentions. A truly happy feeling grew inside me.  Also, departing from identifying the possibilities for a place instead of problems as well as acknowledging the importance for people’s desire to express dreams is truly different from the theory I red  till now. We formed a true belief that we were going to transform the world a little bit by realizing the impossible. I felt incredibly energized and never so ready to inspire other people outside this project with our experiences.

bottom of page