top of page

Sociaal ondernemen in de wijk

Het experiment

Een jaar lang experimenteerden we met sociaal ondernemerschap en action learning in Utrecht Overvecht. We, dat zijn studenten, jonge wijkbewoners, sociale buurtinitiatieven en -ondernemers, Universiteit Utrecht, Wijk&Co, Elos Foundation en SE Learning Lab.

 

In 2 pilots hebben studenten, wijkbewoners en lokale initiatieven niet alleen prototypes voor sociale ondernemingen in Utrecht Overvecht ontworpen en getest, ook hebben we met elkaar geleerd over de impact van action learning en sociaal ondernemerschap op zowel wijkbewoners als studenten in het universitaire onderwijs. Daarnaast hoe je op ondernemende wijze met maatschappelijke vraagstukken om kan gaan en kan bouwen aan nieuwe verbindingen tussen verschillende partijen.

 

De pilot in Overvecht maakte onderdeel uit van het Europese CEAL-programma, waarin op basis van ervaringen in 5 landen een action learning model is ontwikkeld voor eenieder die aan de slag wil met community based sociaal ondernemerschap.

Het ontwikkelde programma

Het vormgeven van een programma passend bij de randvoorwaarden van alle partijen is een hele uitdaging. Denk aan de kaders die voorgeschreven zijn vanuit de academische realiteit, zoals de voorgeschreven periode van vakken, contacturen. Maar ook de realiteit waar bewoners en wijkinitiatieven mee te maken hebben, zoals inpassen naast werk, opvang van kinderen en andere verplichtingen.  Binnen dit programma wilden wij niet alleen een sociaal ondernemende instelling bij alle deelnemers ontsluiten, maar ook door middel van try-outs met nieuwe sociaal ondernemende initiatieven de wijk inspireren.  

Het programma is gebaseerd op een drietal pijlers, die als een rode draad door het traject lopen:

  • Sociaal ondernemerschap als vernieuwend perspectief

  • Action learning: leren door doen en ervaren

  • Oasis methodologie: community building en samen doen

 

Uiteindelijk zijn we uitgekomen op een opzet in 2 delen:

1. In een programma van ruim 12 weken (duur van het academische vak) gaan studenten en jonge wijkbewoners samen aan de slag om te komen tot een prototype van hun sociale onderneming en werken zij toe naar het testen van bijbehorende sociale waarde propositie in samenwerking met stakeholders in de wijk.

 

2. Degene die willen brengen samen met nieuwe instappers uit de wijk de sociale onderneming verder, door hands-on en al lerend en reflecterend te werken richting een werkende sociale onderneming. Hierbij bieden we op maat structuur en coaching.

De sociale ondernemingen

In de scope van dit traject zijn in totaal 46 sociaal-ondernemers-in-de-dop aan de slag gegaan om een sociaal ondernemend antwoord te bedenken op de (maatschappelijke) vraagstukken die leven en kansen die zij zien in de wijk Overvecht. Het is een zoektocht naar nieuwe verbindingen, waar oplossingen uit kunnen ontstaan die eerder niet mogelijk leken. Ze deden dit niet alleen, maar met de hulp van vele andere sociale ondernemers, initiatiefnemers, bewoners en professionals uit de wijk en daarbuiten.  Niet alle sociale ondernemingen zijn volledig uit de verf gekomen, anderen ontwikkelen zich nog steeds en sommige doen het heel goed. Zoals uit de pijler over sociaal ondernemerschap al bleek: het opzetten van een succesvolle sociale onderneming is een complex vraagstuk. 

Learning Lab Overvecht

Naast het ontwikkelen en experimenteren met ‘sociaal ondernemerschap als uitdaging’ voor studenten en bewoners uit de wijk, hebben we gezamenlijk gewerkt aan het ontwikkelen van een platform dat op duurzamere wijze verder kan gaan met het creëren van sociale impact in de wijk, door middel van sociaal ondernemerschap. Een vorm waar het programma, de ontstane initiatieven en de groeiende community rondom sociaal ondernemen verder kunnen en gezamenlijk kunnen verder werken naar een kantelpunt waar sociaal ondernemen in Overvecht vanzelfsprekend wordt.  Het resultaat is ‘Learning Lab Overvecht’. 

Voor meer informatie en een beschrijving van de resultaten, lees onze brochure.

bottom of page