top of page

ToP® Facilitatie, Trainingen & Procesbegeleiding

Methodiek:  De  ToP® methodes zijn effectieve en praktische handvaten om met groepen succesvolle activiteiten op te organiseren, projecten op te zetten en veranderingsprocessen te ondersteunen. Alle ToP® methodes maken op een creatieve en gestructureerde manier gebruik van de aanwezige kennis, vaardigheden en inzichten van álle groepsleden. Ze stimuleren creativiteit, samenwerking en authentieke dialoog en ondersteunen op consensus gebaseerde besluitvorming en de implementatie hiervan.  

Jaarlijks train en coach ik diverse groepen en individuen in het toepassen van één of meerder van de 5 ToP methodes:

 • Focussed Conversation, een heldere structuur voor effectieve communicatie.

 • Consensus workshop, op gestructureerde wijze alle kennis en kunde van een groep rondom een bepaald thema inventariseren en uitnodigen tot acties daaromtrent.

 • Action Planning, gestructureerd plannen maken om meetbare prestaties te bereiken.

 • Wall of Wonder, het analyseren van het verleden om je voor te bereiden op de toekomst.

 • Participatory Strategic Planning, een gedisciplineerde inspanning om fundamentele beslissingen en acties te produceren die vorm en richting geven aan wat een organisatie (of identiteit ) is, doet, waarom hij dat doet.

ToP® Trainingen

De ToP® (Technology of Participation) methodes en trainingen zijn er voor experts in alle werkvelden die concrete handvatten willen om een verandering in het eigen werkgebied of team te realiseren. De ToP biedt concrete handvatten om als facilitatief leider een groep te kunnen begeleiden en betrekken om eigenaarschap en consensus te creëren. 

Praktijkervaring:

 • Jaarlijks meerdere open ToP® Basis, Action Planning en Wall of Wonder Trainingen.

 • 5 x ToP jongeren, Woningbouwvereniging Ymere

 • In-house ToP® Basis (= eerste 2 methodes) en Action Planning Training: Puur Zuid, Wijk & Co, De Kearn Welzijn.

 • ToP Jongeren, jongerenactivering in Overijssel

 • Haagse Hogeschool, van doceren naar faciliteren.
   

ToP® Intervisie 

Na het volgen van een training kan ik je coachen of "on the job" begeleiden, in het toepassen van de methodes en het optimaliseren van je facilitatorschap. 

Praktijkervaring:

 • Intervisie bij Wijk&Co, bijna het gehele team is getraind in de ToP, de intervisie wordt gegeven om de toepassing te optimaliseren. 

 • Halfjaarlijkse community of practice, voor oud deelnemers, waarin intervisie en verdieping plaatsvindt.

ToP Procesbegeleiding

Vanuit het gedachtengoed van ICA begeleid ik, al dan niet samen met andere ICA facilitatoren vele verschillende processen. Kijk voor praktijkvoorbeelden hier.

Kijk voor meer informatie op www.icanederland.nl

Het 'Institute of Cultural Affairs (ICA)' is een wereldwijde community van (non-profit) organisaties, opgericht in 1973. Dit netwerk van organisaties zet zich in voor het realiseren van een sociaal rechtvaardige en duurzame maatschappij voor iedereen in balans met de aarde. Hierbij staat de overtuiging dat samenwerking, participatie en cultuur een cruciale rol spelen om duurzame verandering tot stand te brengen centraal. Of het nu gaat om jezelf, een gemeenschap, organisatie of de samenleving.

 

bottom of page